Pythons

Family Pythonidae
This family regroups all Python species.

Aspidites melanocephalus – Black-headed python
Aspidites ramsayi – Ramsay’s python
Bothrochilus boa – Bismarck ringed python
Leiopython albertisii – Northern white-lipped python
Leiopython meridionalis – Southern white-lipped python
Liasis mackloti mackloti – Macklot’s python
Liasis mackloti savuensis – Macklot’s python
Liasis olivaceus – Olive python
Liasis papuanus – Papuan olive python
Malayopython reticulatus reticulatus – Reticulated python
Malayopython timoriensis – Timor python
Morelia azurea azurea – Northern green tree python
Morelia azurea pulcher – Northern green tree python
Morelia azurea utaraensis – Northern green tree python
Morelia spilota harrisoni – Irian Jaya carpet python
Morelia spilota metcalfei – Inland carpet python
Morelia spilota spilota – Diamond python
Morelia spilota variegata – North-Western carpet python
Morelia viridis – Green tree python
Python anchietae – Angolan python
Python bivittatus bivittatus – Burmese python
Python sebae – African rock python
Simalia boeleni – Boelen’s python

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail